Top

GUTS Algemene Voorwaarden m.b.t. redactionele taken

1. VERANTWOORDELIJKHEID STUDENT
De Student geeft de aanmeldingsgevens van de Common Application (of andere studieaanvraagformulieren) door aan de Editor. De Student geeft binnen 48 uur na het kiezen van een college met Marina deze informatie door aan de Editor, ook als een college in de Common Application wordt toegevoegd of verwijderd.

Deadlines halen
De Student voltooit het persoonlijke essay en vult tijdig de GUTS Engelstalige cv vragenlijst in zodat de Editor voldoende tijd heeft om verschillende versies en bewerkingen te voltooien.
*Let op: schoolwerk is een prioriteit voor de student, dus zorg ervoor dat tijdig met de uitvoering van acties in de GUTS actielijst wordt gestart en dat rekening wordt gehouden met evt. onverwachte situaties in de planning. De Student laat de Editor zo snel mogelijk weten als hij/zij niet in staat bent om de overeengekomen deadlines te halen. Samen wordt aan een oplossing gewerkt.

De Student is verantwoordelijk voor het tijdig invullen van het Common Application (en/of andere aanmeldingsformulieren), het toewijzen van Referenten zo vroeg mogelijk in het proces en het verstrekken van alle relevante hardcopy formulieren aan de Referenten indien ze beslissen hun aanbeveling offline in te dienen, d.w.z. hardcopy per post in een verzegelde envelop aan de Student te sturen. Om formulieren te downloaden, klik op de rode driehoek naast de naam van de Referent. Raadpleeg het GUTS Common Application handboek voor Studenten of Referenten voor meer informatie.

De Student is verantwoordelijk voor het zo vroeg mogelijk sturen van Referent’s naam, email en telefoonnummer naar de Editor. De Student (met zonodig de ouder) zorgt ervoor dat de Referenten hun aanbevelingsbrieven en Common Application inzendingen OP TIJD indienen. Dit is niet de verantwoordelijkheid van de Editor.

De Student vult alle verklaringen en documenten naar waarheid in en  verschaft de Editor de juiste informatie.

Verantwoordelijkheid Ouder
De ouder bewaakt dat de student de procedure zoals voorgeschreven in de actieplannen van GUTS, zorgvuldig en tijdig wordt uitgevoerd. De ouder trekt aan de bel bij GUTS als een bijzonderheid zich voordoet waarvan GUTS op de hoogte zou moeten zijn, bijv. onverwacht langdurige ziekte, afwezigheid op school, tegenvallende school of testresultaten, ontbreken medewerking van een referent, psychologische/medische/studiekeuze testuitslagen, persoonlijke dramas (echtscheiding, sterfgeval in nabije omgeving e.d.)

2. REDACTIONELE TAKEN
De Editor zal binnen een week na ontvangst van de eerste actielijst contact met de Student opnemen per email. De Editor zal de Student voorzien van informatie en voorbeelden over het schrijven van een persoonlijk essay en het maken van een academisch curriculum vitae.

De Editor bewerkt alle essays, de Common Application (en/of andere
aanmeldingsformulieren) en aanbevelingsbrieven. De Editor vertaalt officiële documenten, sport cv (indien van toepassing) en aanbevelingsbrieven als nodig. De Editor stelt een academisch curriculum vitae op voor de Student (max. 2 pagina’s lengte).

Onder redactie en vertaling valt:
Bewerken en proeflezen:
1. Het controleren van cv’s, essays en de Common Application (en/of andere aanmeldingsformulieren) op spel- en grammaticafouten.
2. Geschreven werk nakijken op zinsopbouw, consistentie van werkwoordsvorm en duidelijkheid.
3. Zorgen voor consistente terminologie.
4. Tekst bewerken in Amerikaans Engels.

Inhoudelijk bewerken:
1. Herstructureren, indien nodig, om de logische ontwikkeling van ideeën te verbeteren.
2. Zorgen dat terminologie en presentatie bij de doelgroep passen.
3. Wijzigingen in persoonlijke- en school-specifieke essays voorstellen.
4. Gebruiken van Microsoft Word TRACK CHANGES voor het bewerken van essays.
5. Veranderingen via email aan de Student voorstellen en indien nodig via telefoon of skype.

Stilistische bewerken:
Onderwerp verhelderen, wegwerken van jargon, taal verbeteren en andere line-by-line bewerkingen.

Vertalingen:
Bewaren van originele toon en stijl van de schrijver. De Editor blijft trouw aan de originele tekst en inhoud van vertaalde documenten.

Common Application (CA):
De Editor stuurt de Student het Common Application handbook via email en blijft beschikbaar om vragen hierover te beantwoorden. De Editor kijkt alles uitgebreid na voorafgaand aan het definitief door de Student indienen van de complete Common Application bij de betreffende universiteit(en).
*Zorg ervoor dat de Common Application uiterlijk *EEN WEEK* voor de officiele deadline van de universiteit volledig af is om te garanderen dat de Editor tijdig alles zorgvuldig kan nakijken en eventuele veranderingen kan voorstellen.

Contact met Referenten:
De Student (evt. met ouder) verzoekt de geselecteerde referenten (decaan/docent/coach) of zij bereid zijn de Student aan te bevelen en hierin tijd te stoppen. Zodra de referenten accoord zijn, stuurt de Student de volledige naam en contactgegevens aan de Editor.
De Editor voorziet Referenten van voorbeelden aanbevelingsbrieven en informatie over hoe ze hun aanbeveling via het Common Application of andere van toepassing zijnde website kunnen indienen. De Editor is bereid aanbevelingsbrieven te bewerken/vertalen en staat klaar om vragen met betrekking tot de Common Application te beantwoorden. De Editor is beschikbaar als vraagbaak voor hen. Het is echter de verantwoordelijkheid van de Referenten om te zorgen dat het voltooien van het Common Application gebeurt VOOR de deadline, waaronder het uploaden van school-gerelateerde documenten en aanbevelingsbrieven. Het is de verantwoordelijkheid van de Student (en ouder) te bewaken dat referenten hun zaken tijdig oppakken, uitdrukkelijk niet van de Editor!

Contact:
Emails van Student, Ouders en Referenten worden op werkdagen binnen 48 uur door de Editor beantwoord. De Editor kan bij uitzondering met de Student/Ouder/Referent afspreken dat zij op een bepaald tijdstip buiten buiten de normale werktijden wordt benaderd voor overleg. Persoonlijk contact kan via telefoon of Skype.

Aansprakelijkheid:
De Editor is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van de Student om alle nodige informatie tijdig te verzamelen of voor het ontbreken van de Referent-aanbevelingsbrieven of aanvullende bewijsstukken.

3. VERTROUWELIJKHEID
De Editor betracht geheimhouding van alle persoonlijke, school en medische informatie van de Student en de ouders.

Overeenkomst: ik heb bovenstaand goed gelezen en begrepen en ga accoord:
Naam student:
_____________________________________________
Handtekening:
_____________________________________________
Datum:
_____________________________________________
Naam ouders/voogd:
_____________________________________________
Handtekening:
_____________________________________________
Datum:
_____________________________________________

 

Ondertekende exemplaar t.a.v. Marina Meijer opsturen:
Wilgendreef 83
2272 EN Voorburg – Nederland

T +31 (0)70 385 1473 (werkdagen tussen 10.00u en 16.00u)
F +31 (0)70 385 8711
E marina@ihaveguts.com

BTW-nummer: NL855365353B01
Kvk-nummer: 63709996